Stichting Leergeld

‘Stichting Leergeld’ is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale stichtingen, die ter plaatse steun verlenen aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. De stichting is in 2006 opgericht als Stichting Leergeld Apeldoorn en is vanaf januari 2007 gestart met haar werk. In 2008 is het werkgebied van de gemeente Apeldoorn uitgebreid met dat van de gemeente Voorst.

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die wonen in Apeldoorn of Voorst

De kinderen worden geholpen doordat voor hen een aantal zaken geheel of gedeeltelijk kan worden betaald:

  • (een deel van) de ouderbijdrage voor het schoolreisje of het schoolkamp bij het basisonderwijs
  • Bij het voortgezet onderwijs vragen we een deel kwijtschelding aan voor de schoolrekening en betalen we een deel van de overige kosten, bijvoorbeeld voor excursies
  • vanaf 6 jaar een tweedehands fiets
  • vanaf groep 6 een laptop
  • de contributie voor een sportclub, muziekles, dansles, scouting etc.
  • de kleding en andere noodzakelijke zaken bij een sport.

Website van de Stichting Leergeld